در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / ‎Online Shop / مایکروسافت
نمایش ۲۸ - ۳۶ از۱۶۲ محصول
Windows 10 2009 + Office 2019
Windows 10 2009 + Office 2019
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار مایکروسافت داینامیک 365
Microsoft Dynamics 365
۷۵۰۰۰۰   
۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 1909 + DriverPack Solution 2019
Windows 10 1909 + DriverPack Solution 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Windows 10 1909 UEFI - All Edition
Windows 10 1909 UEFI - All Edition
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10 1909 - All Edition + Tools
Windows 10 1909 - All Edition + Tools
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10 1909 - All Edition
Windows 10 1909 - All Edition
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
SQL Server 2016/2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
sql server 2016 / 2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10may update + Office 2019
Windows 10 May Update + Office 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال