در حال بارگذاری...
نرم افزار ماشین کاری
JB CNC Tools 2019
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار Moldflow 2019
Autodesk Moldflow Product 2019
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
PowerMill 2019
Autodesk Powermill 2019
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال

فعال سازی تمامي محصولات Autodesk ۲۰۱۹  همچون Autocad 2019 , 3ds max 2019 , Revit 2019 به دو شیوه انجام می شود. روش اول از طریق License Manager می باشد که راهنما و فایل های آن در دیسک موجود می باشد. روش دوم نیز که روشی مرسوم تر می باشد از طریق سریال و فایل KeyGen صورت می پذیرد. فایل KeyGen را می توانید از لینک پیوست دانلود نمایید.

Autodesk Autocad Civil 3D 2019
Autodesk Autocad Civil 3D 2019
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Revit 2019
Revit Product 2019
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Autodesk 2019
Autodesk Collection 2019
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Autodesk 3Ds max 2019
Autodesk 3Ds MAX 2019
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2019
Autodesk Autocad 2019
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
autocadcoll
Autocad Collection 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #