۲۵۵،۰۰۰ريال
   

The Industry’s Leading 3D CAD Software

Let’s assume you went into product design to create fantastic products.‎ That’s your focus, what you want to do, and how you want to be remembered.‎

With the Creo product development software suite, you can take your product from concept to digital prototype and do so with efficiency, accuracy and a measure of grace.‎ Our software is intuitive and all works together.Creo Parametric

۲۵۵،۰۰۰ريال
۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۰،۰۰۰ريال
   

امروزه نرم افزارهاي اجزاء محدود زيادي وجود دارند، كه مسائل مهندسي را بر مبناي روش المان هاي محدود حل مي نمایند و نتايج خوبي را نيز جهت استفاده به كاربران خود داده اند.
کسانی که در حوزه مكانيك شكست فعالیت دارند به خوبی می دانند که يكي از نرم افزارهايي كه قدرت و قابليت هاي بالايي در زمينه مسائل مربوط به اين حوزه را دارد، نرم افزار المان محدود ABAQUS مي باشد.

۱۷۰،۰۰۰ريال
۱۷۰,۰۰۰ ریال