رفع ارور msvcp120.dll

ایجاد: 12/04/2017

اگر در هنگام نصب بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp120.dll مواجه شدید راه حل زیر به شما کمک میکند

ویندوز 64 بیتی در مسیر C:\Windows\System32 و C:\Windows\syswow64

ویندوز 32 بیتی در مسیر C:\Windows\System32