قیمت:

Autocad P&ID 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال

Autocad P&ID 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال
 • Autocad
   

Autocad Architecture 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال

Autocad Architecture 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال
   

Kitchen Design & Architect

۱۵۳،۰۰۰ريال

Kitchen Design & Architect

۱۵۳،۰۰۰ريال
 • مجحوعه نرم افزارهای طراحی کابینت
 • برترین ترم افزارهای معماری
 • نرم افزارهای برش بهینه
   

MSC Nastran 2014

۲۵۵،۰۰۰ريال

MSC Nastran 2014

۲۵۵،۰۰۰ريال
   

Autodesk MEP 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال

Autodesk MEP 2017

۱۷۰،۰۰۰ريال
 • Autodesk
 • MEP 2017
   

Autoform R6

۲۵۵،۰۰۰ريال

Autoform R6

۲۵۵،۰۰۰ريال
 • Autoform Plus R6
   

Creo Element 5 - Pro Engineering M270

۱۷۰،۰۰۰ريال
 • Pro Engineering
 • PTC
   

Sas 9.‎4

۲۵۵،۰۰۰ريال

Sas 9.‎4

۲۵۵،۰۰۰ريال
   

Windows 7 + DriverPack Solution 2016.‎5

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Microsoft
 • DriverPack Solution
   

Windows 8.‎1 + Tools 2016 ‪( Update3)‬

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows 8.‎1
 • Assistant
   

Windows 7 + 8.‎1 + 10

۱۲۷،۵۰۰ريال

Windows 7 + 8.‎1 + 10

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows 10
 • Windows 8.‎1
 • Windows 7
   

Ubuntu Linux 2016

۱۱۰،۵۰۰ريال

Ubuntu Linux 2016

۱۱۰،۵۰۰ريال
 • Server
 • Workstation
   

Siemens PLM NX 10

۲۵۵،۰۰۰ريال

Siemens PLM NX 10

۲۵۵،۰۰۰ريال
 • Siemens NX 10
 • Documentation Product LifeCycle Managment
   

Microsoft Dynamic CRM 2016

۲۵۵،۰۰۰ريال

Microsoft Dynamic CRM 2016

۲۵۵،۰۰۰ريال
 • Microsoft Dynamic CRM 2016
 • Windows Server 2012
 • Sql Server 2014
   

Windows 10 +Office 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

Windows 10 +Office 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows 10 AllEdition v1511
 • Office 2016
   

Windows XP Collection

۱۲۷،۵۰۰ريال

Windows XP Collection

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows XP SP0
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows XP SP2 64bit
   

Ansys 17 Full

۱۲۷،۵۰۰ريال

Ansys 17 Full

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Fluids
 • Structure
 • Electronics
 • Multiphysics
   

Catia 2016 + Abaqus 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

Catia 2016 + Abaqus 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Catia 2016
 • Abaqus 2016
   

صفحه‌ها