در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۷ از۷ محصول
Solid Edge2019
Siemens Solid Edge 2019 MP12
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
Tia Portal v15
Siemens Tia Portal v15
۴۵۰۰۰۰   
۳۸۲,۵۰۰ ریال
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
step7
Simense Simatic Step7 v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
Alt
Siemens Simatic Wincc v13
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Alt
Siemens Simatic Step 7
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Alt
Siemens PLM NX 12
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال