در حال بارگذاری...
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۷۲ محصول
Catia coll
CATIA Collectio
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار Catia 2017 Sp2
Catia v5-6 R2017 Sp4 & Abaquse 2017
۱۵۰۰۰۰   
۴۲,۵۰۰ ریال
avl suitr
AVL Suite 2016
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
plant 3d
Autodesk Plant 3D 2018
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰  #
msc software
MSC Software 2017
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
cnc
Autodesk CNC Tools 2018
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
ptc
PTC Creo 4 M010
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
نرم افزار Autodesk Powermil & PowerShape 2018
Autodesk Powermil & PowerShape 2018
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #
matlab 2017
Matlab R2017a
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال