ريال۱۸۰۰۰۰
ريال۱۵۳،۰۰۰

شما با خرید این محصول ۱۵۳۰۰ امتیاز وفاداری به دست میاورید.
میتوانید در خرید های بعدی از این امتیاز استفاده نمایید.

   

DVD 1
    
Altera MAX Plus II 10.‎2
Altium Designer 16.‎0.‎5
CalcuLuX 7.‎7.‎0.‎1
Crocodile Technology 3D 610.‎2
DIALux 4.‎12.‎0.‎1
DIgSILENT PowerFactory 15.‎1.‎7 x86
Keil C51 v9.‎54a
MikroC PRO AVR 2015 Build 6.‎11
MikroC PRO for 8051 Build 3.‎60
MikroC PRO for dsPIC 2015 Build 6.‎21
MikroC PRO for PIC 2015 Build 6.‎63
MikroC PRO for PIC32 2015 Build 3.‎60
Protel Advanced PCB 2.‎8 XP
Proteus 8 Pro 8.‎5 SP0
PSCAD 4.‎5
Resistor Color Code Calculator 2.‎4
Siemens SIMATIC STEP 7 Pro 12.‎0
Transformer Calculation 01 x86

DVD 2
    
Advanced Design System (ADS) 2016.‎01 x64
Aldec Active-HDL 10.‎1 x64
CadSoft Eagle Professional 7.‎6
CircuitMaker 2000 SP1
Citect SCADA 6
CodeVisionAVR Advanced 3.‎12
DeskCalc Pro 8.‎1
Dolphins Volts 4.‎01 XP
DreamCalc Pro 4.‎10
Edison 4.‎0
ePLAN Electric P8 2.‎5.‎4 x64
ETAP 11.‎1.‎1
ExpressPCB 7.‎0.‎2 
NI LabVIEW 2016
PIC Simulator IDE 6.‎71
Protel 99 SE SP6

 

تعداد دیسک: 
۲ DVD9
پلتفرم: 
Windows 7,8.‎1,10
شماره مجوز: 
۱۶-۲۳۴۴-۰۵۳۰۵۴
تولید کننده: 
پیوست تصویر محصول: 

نظر خود را ثبت کنید

CAPTCHA ی تصویری

کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.