ريال۱۸۰۰۰۰
ريال۱۵۳،۰۰۰

شما با خرید این محصول ۱۵۳۰۰ امتیاز وفاداری به دست میاورید.
میتوانید در خرید های بعدی از این امتیاز استفاده نمایید.

   
DVD 1
    
ABViewer Enterprise 11.‎0     
Acme CAD Converter 2016    
ADAPT Builder 2015    
ADAPT PT-RC 2014    
Aide PDF to DWG Convertor 11.‎0    
Allplan 2015.‎1.‎1    
Autodesk AutoCAD 2017    
AutoDWG DWGSee Pro 2016 4.‎2.‎04    
Bricscad Platinum 16.‎2.‎09    
DeskCalc Pro 8.‎1    
DIMSOLN Foundation 3D 4.‎0    
DPlot 2.‎3.‎4.‎4    
Home Plan Pro 5.‎3.‎1.‎2    
IES Quick Concrete Wall 1.‎0    
IES Quick Masonry 3    
IES Quick RFooting 1.‎0    
LUSAS Academic 15.‎0.‎1617    
Plaxis 3D Foundation 1.‎6 x86    
Plaxis 3D Tunnel 1.‎2 Build 1.‎296    
Plaxis Pro 8.‎6    
PROKON 2.‎6.‎53    
RISA 2D 12.‎0.‎0    
RISA 3D 11.‎0.‎2    
RISA Base 2.‎0    
RISA Connection 3.‎0.‎1    
RISA Floor 7.‎0.‎2    
RISA Foundation 5.‎0.‎2    
RISA Section 2.‎0.‎1    
SketchUp 2016   

DVD 2

Bentley RAM Structural System 8i SELECTSeries 7 v14.‎07  
Bentley STAAD Pro & Foundation 8i SS6 20.‎07.‎11.‎45  
Bently MicroStation V8i SELECTseries 3  
Bently WaterCAD V8i SELECTseries 6 08.‎11.‎06.‎58  
CSI Bridge 17.‎1.‎1    
CSI Column 8.‎4.‎0    
CSI ETABS 16.‎0.‎0.‎1488 x64    
CSI Perform 3D 5    
CSI SAFE 14.‎2    
CSI SAP2000 Ultimate 18.‎1.‎1    
Digital Canal Concrete Beam 2.‎3    
Digital Canal Masonry Wall 7    
Digital Canal Multiple Load Footing 4.‎6    
Digital Canal Quick Wall 8    
Digital Canal Wind Analysis 9    
DreamCalc Pro 4.‎10.‎2    
Graphisoft ArchiCAD 20 Build 3016    
MIDAS Civil 7.‎30 x86    
Quick RWall 1.‎5    
Robot Robin 2.‎3    
Scan2CAD Pro 8.‎2e    
ShapeBuilder 4.‎0    
spBeam(PCABeam) 3.‎60    
spColumn(PCAColumn) 5.‎10    
spMats(PCAMats) 7.‎52    
spSlab(PCASlab) 3.‎60    
Straus7 R2.‎3    
Surfer 13.‎3.‎493    
Tekla Structures 2016 Build 81 x64    

 

تعداد دیسک: 
۲ DVD9
پلتفرم: 
Windows 7,8.‎1,10
شماره مجوز: 
۱۶-۲۳۴۴-۰۵۳۰۵۲
تولید کننده: 
پیوست تصویر محصول: 

نظر خود را ثبت کنید

CAPTCHA ی تصویری

کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.