ريال۱۸۰۰۰۰
ريال۱۵۳،۰۰۰

شما با خرید این محصول ۱۵۳۰۰ امتیاز وفاداری به دست میاورید.
میتوانید در خرید های بعدی از این امتیاز استفاده نمایید.

   

DVD1

Visual Studio 2015
Windows Server 2016

 

DVD2

Asembly emu8086 4.‎08
Asembly MASM32 10.‎0
Eclipse IDE for PHP
Eclipse IDE for C-C++
Eclipse IDE for Java
Java SE Development Kit 8
NetBeans IDE 8.‎1
 

Microsoft SQL Server 2016
EViews Enterprise Edition 9.‎5
Mindjet Mindmanager 16
Rockwell Automation ARENA 14.‎0
Sparx Enterprise Architect12
Turbo C++ 3.‎2
Weka 3.‎8

Ubuntu Linux16.‎04
Altova MissionKit -UML,XML,SQL
Edraw Max 8.‎4
Microsoft Visio Professional 2016
Rational Rose Enterprise 8.‎5
Visual Paradigm For UML 12
Adobe Dreamweaver CC 16.‎1

 

نظر خود را ثبت کنید

CAPTCHA ی تصویری

کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.