در حال بارگذاری...
 

حمل رایگان

ارسال رایگان سفارش های با مبلغ بیشتر از ۵۰هزار تومان
 

پرداخت آنلاین

قابلیت پرداخت آنلاین با کلیه کارت های شبکه شتاب بانکی
 

باهر خرید هدیه

با پرداخت آنلاین سفارش خود، همراه با هر سفارش از ما یک محصول هدیه دریافت کنید
 

ارسال سریع

ارسال فوری برای شهر تهران و ۲۴-۴۸ ساعت شهرستان ها *ساعات اداری و غیر تعطیل

مجموعه تولکیت های LabView 2013


۳۹۰۰۰۰۰ 
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال
 (نظر ۰)

مجموعه تولکیت های Labview ورژن ۲۰۱۳ 1. LabVIEW 2013 (32-bit) English
  ۲. LabVIEW 2013 (64-bit) English
  ۳. LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2013
  ۴. LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2013
  ۵. LabVIEW 2013 Adaptive Filter Toolkit
  ۶. SignalExpress 2013
  ۷. LabVIEW 2013 FPGA Module - English
  ۸. NI-RIO Device Drivers August 2013
  ۹. NI LabVIEW 2013 FPGA Module Xilinx Tools 10.‎1
  ۱۰. LabVIEW 2013 FPGA Module Xilinx Tools 14.‎4
  ۱۱. LabVIEW 2013 FPGA Module f1 Patch
  ۱۲. LabVIEW 2013 FPGA IP Builder
  ۱۳. LabVIEW 2013 FPGA Compile Farm Toolkit
  ۱۴. LabVIEW 2013 Desktop Execution Trace Toolkit
  ۱۵. LabVIEW 2013 Datalogging and Supervisory Control Module
  ۱۶. LabVIEW 2013 Real-Time Module - English
  ۱۷. C/C++ Development Tools for NI Linux Real-Time, Eclipse Edition 2013
  ۱۸. LabVIEW 2013 EPICS Client I/O Server
  ۱۹. LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2013
  ۲۰. LabVIEW 2013 Control Design and Simulation Module
  ۲۱. LabVIEW 2013 GPU Analysis Tookit ‪(32-bit)‬
  ۲۲. LabVIEW 2013 GPU Analysis Tookit ‪(64-bit)‬
  ۲۳. LabVIEW Biomedical Toolkit 2013
  ۲۴. LabVIEW 2013 MathScript RT Module
  ۲۵. LabVIEW 2013 for myRIO Module
  ۲۶. NI OPC Servers 2013
  ۲۷. LabVIEW 2013 PID and Fuzzy Logic Toolkit
  ۲۸. LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office 2013
  ۲۹. LabVIEW 2013 Robotics Module
  ۳۰. LabVIEW Statechart Module 2013
  ۳۱. LabVIEW 2013 Touch Panel Module
  ۳۲. LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2013
  ۳۳. LabVIEW 2013 VI Analyzer Toolkit
  ۳۴. LabVIEW DataFinder Toolkit 2013
  ۳۵. LabVIEW Run-Time Engine 2013 - ‪(32-bit Web Browser Plug-in)‬
  ۳۶. LabVIEW Run-Time Engine 2013 - ‪(64-bit Web Browser Plug-in)‬
  ۳۷. LabVIEW Run-Time Engine 2013 - ‪(32-bit)‬
  ۳۸. LabVIEW Run-Time Engine 2013 - ‪(64-bit)‬
  ۳۹. NI Motion Assistant 2013
  ۴۰. NI-DAQmx 9.‎7.‎5
  ۴۱. LabWindows/CVI Real-Time Module 2013
  ۴۲. LabVIEW 2013 Multicore Analysis and Sparse Matrix Toolkit Run-Time Engine
  ۴۳. NI-TimeSync 1.‎3.‎0
  ۴۴. Vision Development Module 2013
  ۴۵. National Instruments RF Device Drivers April 2013
  ۴۶. NI System Configuration 5.‎5
  ۴۷. NI ELVISmx 4.‎5
  ۴۸. NI TestStand 2013
  ۴۹. NI TestStand Development System 2013 Patch 417513
  ۵۰. LabVIEW 2013 LEGO MINDSTORMS NXT Module
  ۵۱. LabVIEW Real-Time Module 2013 - USB Utilities - PharLap
  ۵۲. LabVIEW 2013 (32-bit) f1 Patch
  ۵۳. LabVIEW 2013 (64-bit) f1 Patch
  ۵۴. NI LabVIEW Modulation Toolkit 4.‎3.‎4
  ۵۵. LabVIEW Electrical Power Suite 2013
  ۵۶. LabVIEW Jitter Analysis Toolkit 2013
  ۵۷. LabVIEW 2013 System Identification Toolkit
  ۵۸. NI TestStand ATML Toolkit 2013
  ۵۹. Sound and Vibration Measurement Suite 2013
  ۶۰. NI-VISA 5.‎4
  ۶۱. NI Vision Acquisition Software 2013.‎09

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تعداد دیسک: ۱
شماره مجوز: ۱۶-۰۳۷۷-۰۴۹۰۸۸
محصولات مرتبط
electrical_engin
JB Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Electrivcal Engineering
Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #
labviwe
NI Labviwe 2017
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
NI LabView 2015
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال