در حال بارگذاری...

کاربران مجموعه CSI در جریان هستند که لایسنس های موجود از سال ۲۰۱۳ به بعد ، بصورت یکساله اعتبار دارند و در صورت ارائه ورژن جدید، لایسنسی برای ورژن پائین تر  ارائه نمیگردد. سایت JB-TEAM چند سری کیجن جدید در همین پست در اختیارتان گذاشته بود اما در نهایت روش بهتری پیدا شده که شیوه کار آن را برایتان توضیح خواهیم داد:

 مطابق با نرم افزارمورد نیاز تاریخ سیستم را به عقب برگردانده و نرم افزار را نصب نمایید.

SAP2000 17.‎1.‎1: 19 June 2014

ETABS 2015: 14 feb 2016

Etabs 2013.‎2.‎2: 19 Jul 2015

    طبق راهنمای نصب، مراحل ساخت لایسنس را انجام دهید؛

    در این مرحله با توجه به برنامه‌ای که نصب کرده‌اید و ورژن، فایل صحیح را دانلود کنید و آن را اجرا کنید؛

    اکنون یک شرتکات لودر روی دسکتاپ ساخته شده است که برای اجرای برنامه باید از آن استفاده کنید.

برنامه‌هایی که به این شیوه مشکل لایسنس آنها مرتفع خواهد شد، عبارتند از : Bridge,ETABS, SAFE, SAP2000

Loader های نرم افزار های CSI 2015
پیوستاندازه
فایل لودر نرم افزار Etabs 2013 نسخه ۶۴ بیتی۲.۷۹ مگابایت
فایل لودر نرم افزار Etabs 2015 نسخه ۶۴ بیتی۲.۷۵ مگابایت
فایل لودر نرم افزار Etabs 2015 نسخه ۳۲ بیتی۲.۷۵ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAP2000 17 نسخه ۶۴ بیتی۲.۷۲ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAP2000 17 نسخه ۳۲ بیتی۲.۷۲ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAFE 14 نسخه ۶۴ بیتی۲.۲۲ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAFE 14 نسخه ۳۲ بیتی۲.۲۲ مگابایت
فایل لودر نرم افزار Bridge 18 نسخه ۳۲ بیتی۲.۱۵ مگابایت
فایل لودر نرم افزار Bridge 18 نسخه ۶۴ بیتی۲.۱۵ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAP2000 18 نسخه ۶۴ بیتی۲.۱۸ مگابایت
فایل لودر نرم افزار SAP2000 18 نسخه ۳۲ بیتی۲.۱۸ مگابایت