در حال بارگذاری...

فرض کنید که یک پروژه ی اکسل را تکمیل کرده و تمام اطلاعات مربوطه را وارد نموده اید اما ناگهان متوجه می شوید که بهتر است جای سطرها و ستون ها را با یکدیگر تغییر دهید. بدون شک انجام این کار بصورت دستی، امری طاقت فرسا خواهد بود و نیاز است که مکان تمامی اطلاعات را تغییر دهید. خوشبختانه راهکاری برای این کار وجود دارد که با استفاده از آن می توانید در کمتر از چند ثانیه، سطرها و ستون های جدول خود را وارونه کنید.

 

تمام اطلاعاتی که قصد وارونه کردن آن را دارید، انتخاب نمایید.

Convert a Row to a Cloumn in exel

 

بر روی علامت کپی کلیک کرده و یا از میانبر Ctrl + C استفاده کنید.

Convert a Row to a Cloumn in exel

بر روی یک سلول خالی کلیک کنید. توجه داشته باشید که این سلول باید در ابتدای ردیف قرار داشته باشد. یعنی اگر شیوه ی چیدمان پروژه ی شما از چپ به راست است، باید چپ ترین سلول ممکن را انتخاب کنید..

Convert a Row to a Cloumn in exel

بر روی علامت پیکان در زیر دکمه ی Paste کلیک کرده و در منویی که باز می شود، گزینه ی Paste Special را انتخاب نمایید.

Convert a Row to a Cloumn in exel

در پنجره ای که باز می شود، چک باکس گزینه ی Transpose را تیک زده و بر روی دکمه ی Ok کلیک کنید.

Convert a Row to a Cloumn in exel

با این کار سطرها به ستون ها و ستون ها به سطرها تبدیل خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید تمام اطلاعات اصلی که وارد کرده بودید نیز متناسب با این تغییر، نمایش داده خواهند شد.

Convert a Row to a Cloumn in exel

 

 

Tags: Exel, Word
دسته بندی: آفیس